Zapraszamy do symulatora Trener Recept,

który przeprowadzi Państwa poprzez kolejne etapy wypisywania recepty oraz skontroluje jej poprawność.
Nowy symulator e-Recepty
Dowiedz się więcej jak wypełnić e-Receptę