Zapraszamy do nowego symulatora Trener Recept,

który przeprowadzi Państwa poprzez kolejne etapy wypisywania recepty oraz skontroluje jej poprawność. Podpowie prawidłową nazwę handlową leku lub wyświetli leki zawierające poszukiwaną substancję czynną. Na każdym kluczowym etapie poinformuje jakie warunki należy uwzględnić na recepcie, na co zwrócić uwagę, co przeliczyć, tak aby recepta została wypisana prawidłowo.